Leif.se » Case 

LEIF_CASE_1_01LEIF_CASE_1_02LEIF_CASE_1_03LEIF_CASE_1_04
Sällskapet Politik & Näringsliv
Sällskapet Politik & Näringsliv (SPN) har till uppgift att främja kontakterna mellan näringslivet och de politiskt verksamma inom riksdagen, de politiska partierna och den statliga förvaltningen.

SPN kontaktade Leif för att få hjälp med nå ut till riksdagsledamöterna med information om SPN’s verksamhet. Bland annat ville SPN engagera ledamöterna i de kvalificerade företagsbesök som SPN erbjuder, där ledamöterna ges möjlighet att  genomföra studiebesök hos företag, med syfte att utbyta kunskap och idéer som de kan använda i sitt politiska arbete.

Vi tog fram en arbetsbok till samtliga 349 riksdagsledamöter, där de uppmanades att anteckna sina idéer från sina företagsbesök. Boken hänges på dörrarna till deras arbetsplatser och innehöll en inbjudan till SPN, information om SPN samt om hur ett kvalificerat företagsbesök går till. Aktiviteten uppmärksammades av samtliga ledamöter och boken nyttjades av flertalet, bland annat av statsministern vid ett av sina möten med näringslivet.


Logga in