Leif.se » Metodik 
LEIF_OM_Metodik
Metodik
Det är faktiskt sant, vår arbetsmetodik är plättlätt. Vi vill inte krångla till något i onödan, vare sig hur vi jobbar eller de lösningar som vi tar fram för våra uppdragsgivare. Vi arbetar efter fem enkla steg i syfte att säkerställa rätt målsättning, rätt lösning och rätt resultat.

1. ANALYS
Här tar vi reda på vad vi ska göra och varför - och hur nuläge, konkurrenter och kunder ser ut.

2. GEMENSAM MÅLSÄTTNING
Tillsammans med uppdragsgivaren sätter vi strategiska och affärsmässiga mål för projektet.

3. KREATIV LÖSNING
Här släpper vi loss kreativiteten för att hitta smarta, resultatfokuserade och effektiva lösningar.

4. GENOMFÖRANDE
Här visualiserar och formulerar vi den kreativa lösningen och producerar allt material.

5. RESULTAT & UTVÄRDERING
Faktainsamling inför nästa uppdrag: nådde vi målet, fungerade allt som det skulle.

Logga in