Leif.se » Golvkedjan 

LEIF_CASE_2_01LEIF_CASE_2_02LEIF_CASE_2_03LEIF_CASE_2_04
Golvkedjan är en frivillig fackkedja som har 50 av Sveriges mest framgångsrika entreprenadföretag inom golvläggning och plattsättning som medlemmar.

Golvkedjan hade behov av en gemensam grafisk kedjeprofil, som kunde användas av Golvkedjan centralt, men också av kedjans samtliga medlemsföretag kopplat till deras egna, unika företagsprofiler. Målsättningen var att skapa en grafisk profil som alla medlemsföretag frivilligt skulle implementera med sina egna företagsprofiler, och därmed skapa en gemensam identitet över hela landet som stärkte Golvkedjans varumärke.

Vi utformade en ny logotype med grafiskt manér, med tillhörande guideline för användande, som mottogs mycket positivt av alla medlemsföretag. Idag används den gemensamma grafiska profilen av alla Golvkedjeföretag- i kontorstryck, butiksskyltning, annonsering, bildekor, yrkeskläder o.s.v. I samband med utformandet av den nya grafiska kedjeprofilen förtydligade vi Golvkedjans identitet och styrkor med ett gemensamt ansikte utåt och tydliga konceptbudskap.


Logga in