Leif.se » ”Smidigt och konstruktivt” 
LEIF_KUNDER_Citat1
”Smidigt och konstruktivt”
Kirsten Åkerman
Kommunikationsstrateg
Svenskt Näringsliv

-Jag hade sett flera andra arbeten som Leif gjort för Svenskt Näringsliv och kände mig därför trygg att anlita dem för ett ganska komplicerat uppdrag. Vi har nu arbetat ett tag tillsammans, och jag har insett hur smidigt och konstruktivt hela deras sätt att angripa uppgiften är. Resultatinriktat, smidigt och snyggt arbete rakt igenom!

Logga in